تصویر
تصویر
تصویر

ارسال ایده یا طرح

ارسال طرح شما به شتابدهنده تفتان

خواهشمند است برای ارسال طرح نامه طبق مراحل زیر پیش روید:

۱- برای درخواست پذیرش در شتابدهنده تفتان، شما باید فرم طرح نامه دریافتی را به صورت کامل پر کرده و به همراه اطلاعات تکمیلی از ایده یا طرح ارائه شده در سایت شتابدهنده تفتان بارگذاری نمایید.
۲- اگر تشکیل تیم داده اید لازم نیست همه افراد جداگانه ثبت نام کنند، بلکه تنها یک نفر می تواند اطلاعات همه اعضای تیم را در فرم ثبت نام وارد کند.
۳- فرم طرح نامه در اسرع وقت بررسی شده و در صورتی که شرایط اولیه را در ارزیابی توسط کارشناسان به دست آورده باشد، برای بررسی نهایی دعوت به مصاحبه حضوری خواهید شد.
۴- در تکمیل فرم طرح نامه ضروری است کلیه اطلاعات با دقت، جامع و به صورت گویا تکمیل گردد و اگر مطلب و پیوستی به درک بهتر از طرح یا ایده شما کمک می­کند در انتهای فایل طرح نامه اضافه نمایید. در صورت ارائه توضیحات و جزییات بیشتر در جلسه حضوری مصاحبه ارائه گردد.
۵- آنچه در تکمیل این طرح نامه برای ما اهمیت دارد، وجود برنامه ای مدون و جامع برای فعالیت آینده تیم شما بوده و اینکه اجرای ایده شما منجر به کسب و کاری شود که پس از خروج از شتابدهنده قابلیت فعالیت مستقل را نیز داشته باشد.

ارسال طرح نامه به شتابدهنده تفتان به دو روش قابل انجام است و شما به انتخاب خود می توانید یکی از آنها را برگزینید:
روش اول:  دانلود فایل مخصوص اطلاعات طرح از قسمت پایین و تکمیل و آپلود آن از قسمت آپلود فایل طرح


    روش دوم:  ارسال فرم آنلاین