خلاصه طرح و ایده:

هر لنج ماهیگیری برای حضور 30 تا 45 روزه روی دریا باید مقدار بسیار زیادی (18000 لیتر)
شیرین با خود حمل نماید. این وضعیت علاوه بر ایجادمشکلات بهداشتی، محدودیت های بسیاری
در مصرف آب برای پرنسل به وجود می آورد. در مواردی نیز به علت اتمام ذخیره آب شیرین،
صید باید متوقف شده و لنج پیش از تکمیل ظرفیت خود به ساحل بازگردد.

ساخت و مونتاژ و نصب و راه اندازی دستگاه تولید آب شیرین کن برای لنج ها
خدمات طرح :
•  تولید دستگاه های آب شیرین کن
•  تولید آب شیرین از آب شور
•  پیش بینی هدف گذاری:   1000 لنج در فاز 1 و 1600 لنج تجاری در فاز 2

اهمیت اجرای طرح در استان:

یکی از مشاغل اصلی اهالی بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان ایران صید ماهی با لنج های چوبی در دریای عمان و اقیانوس هند است، چون این شناورها مشکلی با تحریم ندارند و در آبهای آزاد فعال هستند.

بيش از 25 هزار صياد در قالب 35 تعاوني صيادي در آبهاي ساحلي شهرستانهاي كنارك و چابهار به وسيله حدود هزار فروند لنج و هزار و 500 فروند قايق مشغول صيد و صيادي هستند.  این لنج‌ها شامل نوع یخی (کوچکتر) و نوع بزرگتر برودتی می‌باشند. معمولا هر لنج برودتي حدود 45 روز تا يك ماه در درياست و در طول فصل صيد سه تا چهار بار مي توانند صيد را انجام دهد.

حدود 500 لنج برودتي در آبهاي ساحلي چابهار و كنارك از شهريور صيد خود را آغاز و تا خرداد سال بعد ادامه دارد.

همچنين فصل صيد براي بيش از 400 لنج يخي در طول سال است ولي لنج برودتي در تير و مرداد استراحت دارند و در نيمه دوم شهريور پس از استراحت و بازسازي و تعمير لنج بار ديگر به دريا مي روند.  در لنج هاي برودتي 15 تا 25 نفر، قايق 2 نفر و لنج هاي يخي هفت تا 10 نفر مشغول به كار هستند.

چابهار و كنارك منطقه اي بالقوه براي صيد و صيادي است به طوريكه 36 درصد صيد آبهاي جنوب كشور، 31 درصد صيد كل كشور، 20 درصد كل توليد آبزيان كشور(صيد و آبزي پروري)، داراي رتبه دوم صيد در اقيانوس هند بعد از اندونزي، رتبه نخست صيد در غرب اقيانوس هند و تامين كننده بيش از 70 درصد تن ماهيان كشور است.

معرفی و کاربرد محصول:

اسمز معکوس در صنعت به منظور تهیه آب قابل شرب از آب هاي شور و نمکی به کـار مـی رود و بـه طور روز افزونی در تصفیه فاضلاب ها به کار گرفته می شود. به طور کلی سیستم اسمز معکوس با سایر فرآیندهاي جداسازي که براي حذف تمامی آلودگی هاي آب به کار می روند (ماننـد تقطیـر) رقابـت مـی نماید.

این فرآیند براي تهیه ي آب آشامیدنی از آب هایی که حاوي املاح معدنی زیاد و ناخالصـی هـاي آلـی باشند، بسیار مناسب بوده و حتی قادر است از آب دریـا بـا TDS=5000 ppm و نیـز از آلاینـده هـاي میکروبیولوژي از قبیل روش اسمز معکوس قادر به جداسازي مواد آلی غیر محلـول، مـواد آلـی محلـول، ویروس‌ها، باکتري‌هـا و ذرات مـی باشـد. روش اسـمز معکـوس بـه هـاپیر فیلتراسـیون  نیز معروف می باشد، یعنی با استفاده از این روش ذراتی به کوچکی یون ها را نیز می توان جدا کرد. همچنین جهت زدودن نمک ها و سایر ناخالصی هاي آب و بهبود رنـگ، طعـم و مزه می توان از این روش بهره گرفت.

قابلیت های نوآورانه طرح:

مزایای استفاده از سیستم اسمز معکوس

1- اقتصادي بودن سیستم اسمز معکوس نسبت به روش هاي دیگر

2- مصرف انرژي کم نسبت به روش هاي تقطیري

3- عدم عبور باکتري – ویروس ها و مواد تب‌زا  از غشاء

4- امکان بازگرداندن آب غلیظ حاصله به محیط زیست و یا استفاده مجدد از آب در دستگاه

5- تسهیل در امر صیادی و کمک به زنجیره تامین تن ماهیان کشور

فهرست