تصویر
تصویر
تصویر

همکاری

شتاب‌دهنده تفتان

ورود به شتاب‌دهنده تفتان

برای ورود به شتابدهنده تفتان به عنوان استارت آپ، مربی کسب و کار، سرمایه گذار شما می توانید در قسمت ثبت استارتاپ، منتور یا سرمایه گذار طرح یا رزومه خود را ثبت کنید. سپس ما با شما برای جلسه مصاحبه با شتاب‌دهنده تماس خواهیم گرفت.

۰۱

ارسال ایده یا طرح

برای ورود به شتابدهنده تفتان شما می توانید در قسمت ثبت استارتاپ، ایده خود را ثبت کنید.
۰۲

مربی کسب و کار

در صورت علاقه مندی و داشتن تجربه در زمینه آموزش و رهبری تیم های نو پا، رزومه خود را ارسال نمایید.
۰۳

سرمایه گذار

در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی استارت‌های شتاب‌دهنده تفتان میت‌توانید فرم مربوطه را تکمیل نمایید.