تصویر
تصویر
تصویر

سرمایه گذار

سرمایه گذار

در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی استارت‌ آپ های شتاب‌دهنده تفتان می توانید فرم زیر را تکمیل کرده تا همکاران مجموعه با شما ارتباط برقرار کنند.